Město Měčín
Měčín, Farní 43
34012 Měčín,  Švihov

telefon: 376395108 - starosta, 3,76395571 místostarosta, 376395132 Hromadová, Bendová,
fax: 376 395 132

mesto.mecin@iol.cz
www.mecin.cz

ID datové schránky: m5sbhpm

Úřední hodiny:
Po, St, 8 - 17,00

rss  | mapa serveru  | 

 
20.11.2017 Petrovice rozsvícení vánočního stromečku 25.11.2017  
20.11.2017 Kreativní odpoledne s Martinou Reiserovou
v neděli 26. listopadu v 15.00 hodin v salonku KSC v Měčíně
 
20.11.2017 Oznámení provozní akce s odvzdušňováním plynovodu
21.11.2017 od 8.00 do 14.00 hodin bude prováděno v objektu NET4GASD v obci Hráz odpouštění zemního plynu při provozní akci - tlakování plynovodu s odvzdušněním. Hluk může být zaznamenám zejména v obci Hráz a Třebýcina. Obyvatelům nehrozí nebezpečí, jedná se o plánovanou provozní akci.
 
15.11.2017 Čertovský jarmark Kbel  
9.11.2017 Dražební vyhláška - administrace insolvencí CITY TOWER  
9.11.2017 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
vydané Ministerstvem zemědělství k zpracování dřeva
 
9.11.2017 Přerušení dodávky el.energie Radkovice a Osobovy 29.11.2017
od 7,30 do 15.00 hodin
 
8.11.2017 Lampionový průvod - 17.11.2017 od 17.00 hodin
sraz v 17.00 hodin u SDH Měčín, průvod městem, posezení u ohniště, občerstvení, pro děti s lampionem párek v rohlíku a čaj zdarma.
 
8.11.2017 Měčín 24.11.2017 od 7.30 do 11.30 přerušení dodávky el. energie
ulice Dvorská a ulice Zámecká - viz. příloha
 
2.11.2017 Svazek obcí Měčínsko - zveřejňování  
2.11.2017 Rozpočtové opatření Svazku obcí Měčínsko č. 1  
24.10.2017 Dražební vyhláška Měčín  
24.10.2017 Dražební vyhláška - Bíluky  
24.10.2017 Přeložka silnice II/117 Měčín - sdělení - seznámení s podklad
- sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí
 
23.10.2017 Volby do PS Parlamentu ČR 2017 - výsledky Měčín  
4.10.2017 Svazek obcí Měčínsko pozvánka na veřejné jednání  
26.9.2017 Přerušení dodávky elektřiny Třebýcina 10.10.2017 od 7.30 do 16.30 hodin  
26.9.2017 Přerušení dodávky elektřiny - 13.10.2017 7.00 - 17.00 hodin
Hráz, Nedanice, Nedaničky, Třebýcina
 
19.9.2017 ČEZ DISTRIBUCE - ostranění a okleštění stromoví  
19.9.2017 Zveřejnění nabídka pronájmu nebytového prostroru kadeřnictví DPS Měčín
písemné nabídky nejpozději do 2. října 2017 do 14.00 hodin.
 
18.9.2017 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy
ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
 
12.9.2017 Přeložka silnice II/117 Měčín - oznámení zahájení územního řízení  
5.9.2017 Přeušení o plánované přerušení dodávky elektřiny
Měčín 21.09.2017 ul. Dvorská ul. Zámecká viz. příloha
 
29.8.2017 Zveřejnění - návrh na směnu pozemků Měčín  
29.8.2017 Pozvánka na jednání zastupitelstva města
které se bude konat ve středu 13. září 2017
 
29.8.2017 Zveřejnění - návrh na prodej části pozemku 3100/7 - GP  
17.8.2017 Počet a sídlo volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
konaných ve dnech 20. a 21. října 2017
 
17.8.2017 Stanovení počtu členů volebních komisí pro volby do PS Parlamentu ČR
konaných ve dnech 20. a 21. října 2017
 
17.8.2017 Doporučená opatření v ochraně lesa proti kůrovci  
15.8.2017 Dražební vyhláška  
9.8.2017 ČOV Měčín - připojení - informace
Město Měčín a ŠVaK Klatovy oznamují, že připojení k ČOV v Měčíně bude možné až 1.9.2017.
 
9.8.2017 Oznámení - výstavba nového kab.vedení NN v ulici Dvorská a Zámecká
firma oznamuje všem vlastníků a nájemcům pozemků v obci Měčín, že v červenci - říjen 2017 bude prováděna stavba, která řeší výstavbu nového kabelového vedení NN v ulici Dvorská a Zámecká SEG s.r.o.
 
9.8.2017 Informace ke zřízení a pro výstavbu kanalizační přípojky  
9.8.2017 Oznámení o zamýšleném převodu
k.ú. Nedaničky p.p.č. 518
 
9.8.2017 Zveřejnění usnesení č. 284 - návrh na prodej pozemku p.č. stav 60/2 k.ú. Bíluky  
9.8.2017 Zveřejnění usnesení č. 285 návrh odprodeje pozemku p.č. stav. 307/3 k.ú. Měčín  
9.8.2017 zveřejnění usnesení č. 283 - návrh na prodej části pozemku p.č. 3100/7 k.ú. Měčín  
9.8.2017 Rozhodnutí- Závěr zjišťovacího řízení doručovaný veřejnou vyhláškou
Přeložka silnice II/117 Měčín
 
9.8.2017 Oznámení o výkonu topografických prací
pro aktualizaci ZABAGED v roce 2017
 
9.8.2017 Přeložka silnice II/117 Měčín - zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii II
Do oznámení lze nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí http://www. cenia.cz/eia, pod kódem záměru PLK 1809. Také na Městském úřadě v Měčíně.
 
9.8.2017 Publicita technika pro IZS  
9.8.2017 Cena vodného od 1.1.2017  
9.8.2017 Územní plán - opatření obecné povahy  
9.8.2017 Změna územního plánu č. 2  
9.8.2017 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí - zveřejnění  
9.8.2017 ČEZ Distribuce - přerušení dodávky el. energie
21.8.2017 od 7.30 - 9.30 ulice Dvorská a Zámecká - viz. příloha