Město Měčín
Měčín, Farní 43
34012 Měčín,  Švihov
IČ: 255785
DIČ: CZ00255785
bankovní spojení: 0823017399/0800

telefon: 376395108 - starosta, 3,76395571 místostarosta, 376395132 Hromadová, Bendová,
fax: 376 395 132

mesto@mecin.cz
www.mecin.cz

ID datové schránky: m5sbhpm

Úřední hodiny:
Po, St, 8 - 17,00

rss  | mapa serveru  | 

 
25.6.2019 0čkování psů proti vzteklině
28.06.2019 dle rozpisu v příloze
 
25.6.2019 Kino - Čertí brko
28.05.2019 od 21.15 hodin
 
28.5.2019 Jednání zastupitelstva města - pozvánka
v pondělí 10.června 2019 od 18.00 hodin
 
27.5.2019 Volby do Evropského parlamentu
výsledky Měčín
 
15.5.2019 Informace pro vlastníky lesa - kůrovec  
14.5.2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné  
9.5.2019 Volby do EP - oznámení o době a místě konání voleb  
2.5.2019 Veřejná vyhláška Daň z nemovitých věcí na rok 2019  
16.4.2019 Porovnání všech pložek výpočtu ceny stočné - jen stoková síť  
15.4.2019 Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením  
11.4.2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - les
kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. k a ž 3 lesního zákona
 
11.4.2019 Zápis dětí do mateřské školy Měčín
2. května 2019, od 10.00 do 16.00 hodin
 
10.4.2019 volby do EP - informace pro voliče
který změnil trvalý pobyt po 14. dubnu 2019
 
10.4.2019 Volby do EP - počet a sídlo volebních okrsků  
1.4.2019 Vyhlášení zápisu dětí k povinné školní docházce - Měčín  
1.4.2019 Veřejná vyhláška- úplné znění územního plánu Měčín po změně č. 3  
14.3.2019 Oznámení o zamýšleném převodu Třebýcina p.č. 385/67  
14.3.2019 Záměr prodeje pozemku p.č. stav. 47 k.ú. Bíluky  
14.3.2019 Záměr prodeje pozemku st.p.č. 92 k.ú. Radkovice  
7.3.2019 Velkoobjemový odpad
od 12.04. do 14.04. 2019
 
7.3.2019 Svoz nebezpečného odpadu
27.04.2019 dle rozpisu
 
7.3.2019 Dražební vyhláška Měčín Zámecká čp. 74  
27.2.2019 Jednání zastupitelstva města Měčín - pozvánka
dne 11.3.2019 od 18.00 hodin zasedací místnost města Měčín
 
19.2.2019 Zápis dětí k povinné školní docházce
ZŠ MŠ Měčín 8. dubna 2019 od 8.00 do 15.40 hodin
 
11.2.2019 Zastavení řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Bíluky  
5.2.2019 Popelnice - prodej známek na rok 2019
18.2.2019 a 20.2.2019
 
11.1.2019 Veřejná vyhláška o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje PK  
19.12.2018 Územní plán Měčín změna č. 3 - opatření obecné povahy  
4.12.2018 svazek obcí Měčínsko pozvánka na jednání, rozpočet na rok 2019, výhled  
30.11.2018 Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva města
které se koná v pondělí 17.12.2018 od 18.00 hodin
 
28.11.2018 Les - kůrovec - informace Krajského úřadu Plzeňského kraje  
27.11.2018 Dům s pečovatelskou službou - pronájem bytu nabídka  
22.10.2018 Ustavující zasedání zastupitelstva města Měčín,
které se koná ve středu 31. října 2018 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Měčín.
 
16.10.2018 Zveřejnění záměru směny pozemků Petrovice u Měčína
k.ú. Petrovice p.p.č. 794 - 795 a 789
 
8.10.2018 Volby do zastupitelstva obce 2018 - výsledky  
19.9.2018 Veřejná vyhláška
o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje PK
 
17.9.2018 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce  
10.9.2018 Plánovaná odstávka el. energie Radkovice
10.09.2018 od 7.30 do 15.00 hodin Radkovice : p.68, 11, 14, 24, 31, 32, 33, 38, 39,6, E2, par. č. 49/3
 
6.9.2018 Záměr prodeje pozemku p.č. 3707 v k.ú. Měčín  
27.8.2018 Nález klíčů - Petrovice  
15.8.2018 Dočasná změna provozní doby České pošty Měčín  
13.8.2018 Veřejná vyhláška oznámení o veřejném projednání - územní plán
změna územního plánu č. 3 - projednání 19.9.2018 od 10.00 hodin
 
26.7.2018 Výběrové řízení s aukcí - Měčín E 11
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje výběrové řízení s aukcí na zjišťování zájemců o koupi majetku státu - Měčín E 11
 
24.7.2018 Závod Petrovice - zlepšení chovu prasat
zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii II Oznámení záměru k náhledu na MěÚ Měčín, nebo na stránkách CENIA.
 
10.7.2018 Volby do zastupitelstev obcí říjen 2018
zveřejnění potřebného počtu podpisů na petice k podpoře kandidatury Nezávislých kandidátů a Sdružení nezávislých kandidátů
 
3.7.2018 Povodňová komise obce  
20.6.2018 Veřejné prospěšné práce zveřejnění projektu  
8.6.2018 Dopravní spojení - plán k vyjádření
Jedná o aktuální verzi jízdních řádů, která je odladěna ze strany Poved o nepřesnosti v navazujících spojích a pod. Tuto verzi předkládáme občanům k připomínkování. Prosíme občany, aby případné připomínky zaslali elektronicky viz email mesto.mecin@iol.cz a nebo písemně na adresu města Měčín, do pátku 22.6.2018. Případné připomínky budou přeneseny na pracovníky firmy Poved.
 
8.6.2018 Návrh prodeje pozemku p.č. 224 Petrovice  
8.6.2018 Návrh prodeje části pozemku 5/2 Měčín zveřejnění  
4.6.2018 Nařízení č. 1/2018 města Klatov, kterým se zakazuje vstup do lesa
p.č. 2796/1 v k.ú. Hamry na Šumavě
 
30.5.2018 Svazek obcí Měčínsko - pozvánka + závěrečný účet  
23.5.2018 Zastupitelstvo města - pozvánka
veřejné jednání zastupitelstva se koná v pondělí 4.6.2018 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Měčín
 
21.5.2018 Dražební vyhláška č.j. 094 EX 00373/01 Radkovice  
4.5.2018 Nabídka pronájmu Kulturně společenského centra Měčín  
2.5.2018 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné  
26.4.2018 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2018 hromadný předpisný seznam  
26.4.2018 Dražební vyhláška č. 713/LIC/D1/2018 - rodinný dům Měčín čp. 13  
24.4.2018 Veřejná vyhláška Hubálek  
24.4.2018 Veřejná vyhláška Dolejš  
17.4.2018 Oznámení o zamýšleném převodu k.ú. Měčín a Třebýcina  
10.4.2018 Petice občanů Nedanic a Nedaniček - zveřejnění  
6.4.2018 Pronájem Kulturně společenského centra Měčín nabídka pronájmu
od 1.7.2018
 
27.3.2018 Cestovní doklady - informace  
26.3.2018 Veřejná vyhláška Hubálek Radek  
23.3.2018 Veřejná vyhláška Dolejš  
23.3.2018 Nebezpečný odpad - svoz odpadu
28.dubna 2018 dle přiloženého rozpisu
 
23.3.2018 Velkoobjemové kontejnery - vývoz
od 20. dubna do 21.dubna 2018
 
22.3.2018 ČEZ distribuce - přerušení el. energie 10.4.2018 Nedanice a Měčín
Nedanice čp. 21,22, 26, 27 - od 7,30 do 10,30 hodin Měčín čp. 106, 107, 112, 117, 197 - od 11,30 do 14,30 hodin
 
16.3.2018 Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ Měčín  
16.3.2018 Zveřejnění nabídky pozemků - Státní pozemkový úřad  
8.3.2018 Výzva k důslednému plnění opatření v ochraně lesa - lýkožrout smrkový  
6.3.2018 Dražební vyhláška Vítovec Milan  
2.3.2018 Plánované přerušení dodávky elektřiny Osobovy
12.3.2018 od 7.30 do 15.30 hodin Osobovy
 
20.2.2018 Veřejné jednání zastupitelstva města - pozvánka
které se koná v pondělí 5. března 2018 od 18.00 hodin
 
7.2.2018 Aktualizace č. 4 ZÚR PK  
29.1.2018 Výsledky volby prezidenta 2018 - 1. a 2. kolo Měčín  
26.1.2018 Smlouva kompostér prázdná
v příloze je k nahlédnutí nevyplněná smlouva na kompostér.
 
25.1.2018 Přeložka silnice II/117 Měčín - usnesení zastavení řízení  
17.1.2018 Oznámení o době a místě konání 2. kola volby prezidenta ČR  
16.1.2018 Kompostéry
výdej 27. ledna a 3,. února 2018, od 8.00 do 12.00 hodin v objektu bramborárny ZD Měčín
 
5.1.2018 Záměr pronájmu části pozemku p.č. 52 v Radkovicích  
2.1.2018 Osobovy - rekonstrukce stávajícího vzdušného vedení
Firma Omexom Plzeň bude provádět stavbu, která řeší rekonstrukci vzdušného vedení NN ve stávající trase v obci Osobovy.
 
28.12.2017 Oznámení o době a místě konání 1. kola volby prezidenta ČR  
20.12.2017 Žádost o vydání voličského průkazu - volby prezidenta  
20.12.2017 Cena vodného a stočného  
20.12.2017 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku Měčín 3776  
20.12.2017 Zveřejnění záměru prodeje pozemku Radkovice 19/1  
18.12.2017 Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání územního plánu Neurazy  
13.12.2017 Návrh rozpočtu na rok 2018 a Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ MŠ Měčín  
13.12.2017 Zveřejnění - nabídka pronájmu nebytových prostror Měčín čp. 43  
12.12.2017 Přeložka silnice II/117 - sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí  
6.12.2017 1. schůzka členů Okrskových volebních komisí
14. prosince 2017 od 18.00 hodin MěÚ Měčín
 
29.11.2017 Veřejné jednání zastupitelstva 11.12.2017  
28.11.2017 Volby prezidenta 2017 - počet a sídlo OkVK  
24.11.2017 Zveřejnění o zamýšleném převodu k.ú. Třebýcina p.č. 69  
24.11.2017 Zveřejnění o zamýšleném převodu k.ú. Radkovice 1415 vodní plocha  
24.11.2017 Střednědobý výhled rozpočtu Města Měčín  
20.11.2017 Prodej automobilu FORD TRANSIT 280s  
13.11.2017 Volby prezidenta 2018 - stanovení počtu členů  
9.11.2017 Dražební vyhláška - administrace insolvencí CITY TOWER  
9.11.2017 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
vydané Ministerstvem zemědělství k zpracování dřeva
 
9.11.2017 Přerušení dodávky el.energie Radkovice a Osobovy 29.11.2017
od 7,30 do 15.00 hodin
 
8.11.2017 Lampionový průvod - 17.11.2017 od 17.00 hodin
sraz v 17.00 hodin u SDH Měčín, průvod městem, posezení u ohniště, občerstvení, pro děti s lampionem párek v rohlíku a čaj zdarma.
 
8.11.2017 Měčín 24.11.2017 od 7.30 do 11.30 přerušení dodávky el. energie
ulice Dvorská a ulice Zámecká - viz. příloha
 
24.10.2017 Dražební vyhláška Měčín  
24.10.2017 Dražební vyhláška - Bíluky  
24.10.2017 Přeložka silnice II/117 Měčín - sdělení - seznámení s podklad
- sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí
 
4.10.2017 Svazek obcí Měčínsko pozvánka na veřejné jednání  
26.9.2017 Přerušení dodávky elektřiny Třebýcina 10.10.2017 od 7.30 do 16.30 hodin  
26.9.2017 Přerušení dodávky elektřiny - 13.10.2017 7.00 - 17.00 hodin
Hráz, Nedanice, Nedaničky, Třebýcina
 
19.9.2017 ČEZ DISTRIBUCE - ostranění a okleštění stromoví  
19.9.2017 Zveřejnění nabídka pronájmu nebytového prostroru kadeřnictví DPS Měčín
písemné nabídky nejpozději do 2. října 2017 do 14.00 hodin.
 
18.9.2017 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy
ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
 
12.9.2017 Přeložka silnice II/117 Měčín - oznámení zahájení územního řízení  
5.9.2017 Přeušení o plánované přerušení dodávky elektřiny
Měčín 21.09.2017 ul. Dvorská ul. Zámecká viz. příloha
 
29.8.2017 Zveřejnění - návrh na směnu pozemků Měčín  
29.8.2017 Pozvánka na jednání zastupitelstva města
které se bude konat ve středu 13. září 2017
 
29.8.2017 Zveřejnění - návrh na prodej části pozemku 3100/7 - GP  
17.8.2017 Počet a sídlo volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
konaných ve dnech 20. a 21. října 2017
 
17.8.2017 Stanovení počtu členů volebních komisí pro volby do PS Parlamentu ČR
konaných ve dnech 20. a 21. října 2017
 
17.8.2017 Doporučená opatření v ochraně lesa proti kůrovci  
15.8.2017 Dražební vyhláška  
9.8.2017 ČOV Měčín - připojení - informace
Město Měčín a ŠVaK Klatovy oznamují, že připojení k ČOV v Měčíně bude možné až 1.9.2017.
 
9.8.2017 Oznámení - výstavba nového kab.vedení NN v ulici Dvorská a Zámecká
firma oznamuje všem vlastníků a nájemcům pozemků v obci Měčín, že v červenci - říjen 2017 bude prováděna stavba, která řeší výstavbu nového kabelového vedení NN v ulici Dvorská a Zámecká SEG s.r.o.
 
9.8.2017 Informace ke zřízení a pro výstavbu kanalizační přípojky  
9.8.2017 Oznámení o zamýšleném převodu
k.ú. Nedaničky p.p.č. 518
 
9.8.2017 Zveřejnění usnesení č. 284 - návrh na prodej pozemku p.č. stav 60/2 k.ú. Bíluky  
9.8.2017 Zveřejnění usnesení č. 285 návrh odprodeje pozemku p.č. stav. 307/3 k.ú. Měčín  
9.8.2017 zveřejnění usnesení č. 283 - návrh na prodej části pozemku p.č. 3100/7 k.ú. Měčín  
9.8.2017 Rozhodnutí- Závěr zjišťovacího řízení doručovaný veřejnou vyhláškou
Přeložka silnice II/117 Měčín
 
9.8.2017 Oznámení o výkonu topografických prací
pro aktualizaci ZABAGED v roce 2017
 
9.8.2017 Přeložka silnice II/117 Měčín - zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii II
Do oznámení lze nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí http://www. cenia.cz/eia, pod kódem záměru PLK 1809. Také na Městském úřadě v Měčíně.
 
9.8.2017 Publicita technika pro IZS  
9.8.2017 Cena vodného od 1.1.2017  
9.8.2017 Územní plán - opatření obecné povahy  
9.8.2017 Změna územního plánu č. 2  
9.8.2017 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí - zveřejnění  
9.8.2017 ČEZ Distribuce - přerušení dodávky el. energie
21.8.2017 od 7.30 - 9.30 ulice Dvorská a Zámecká - viz. příloha