Město Měčín
Měčín, Farní 43
34012 Měčín,  Švihov
IČ: 255785
DIČ: CZ00255785
bankovní spojení: 0823017399/0800

telefon: 376395108 - starosta, 3,76395571 místostarosta, 376395132 Hromadová, Bendová,
fax: 376 395 132

mesto.mecin@iol.cz
www.mecin.cz

ID datové schránky: m5sbhpm

Úřední hodiny:
Po, St, 8 - 17,00

rss  | mapa serveru  | 

 
22.10.2018 Ustavující zasedání zastupitelstva města Měčín,
které se koná ve středu 31. října 2018 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Měčín.
 
16.10.2018 Zveřejnění záměru směny pozemků Petrovice u Měčína
k.ú. Petrovice p.p.č. 794 - 795 a 789
 
12.10.2018 Výstava historických fotografií  
8.10.2018 Volby do zastupitelstva obce 2018 - výsledky  
19.9.2018 Veřejná vyhláška
o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje PK
 
17.9.2018 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce  
10.9.2018 Plánovaná odstávka el. energie Radkovice
10.09.2018 od 7.30 do 15.00 hodin Radkovice : p.68, 11, 14, 24, 31, 32, 33, 38, 39,6, E2, par. č. 49/3
 
6.9.2018 Záměr prodeje pozemku p.č. 3707 v k.ú. Měčín  
6.9.2018 Nedaničky - Nedanice - studie
Zajištění zdroje pitné vody a rekonstrukce vodovodu
 
27.8.2018 Nález klíčů - Petrovice  
21.8.2018 Plánovaná odstávka elekriky Měčín - ČEŹ
29.08.2018 od 7.30 do 15.30 hodin
 
15.8.2018 Dočasná změna provozní doby České pošty Měčín  
13.8.2018 Veřejná vyhláška oznámení o veřejném projednání - územní plán
změna územního plánu č. 3 - projednání 19.9.2018 od 10.00 hodin
 
26.7.2018 Výběrové řízení s aukcí - Měčín E 11
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje výběrové řízení s aukcí na zjišťování zájemců o koupi majetku státu - Měčín E 11
 
24.7.2018 Závod Petrovice - zlepšení chovu prasat
zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii II Oznámení záměru k náhledu na MěÚ Měčín, nebo na stránkách CENIA.
 
10.7.2018 Volby do zastupitelstev obcí říjen 2018
zveřejnění potřebného počtu podpisů na petice k podpoře kandidatury Nezávislých kandidátů a Sdružení nezávislých kandidátů
 
3.7.2018 Povodňová komise obce  
20.6.2018 Veřejné prospěšné práce zveřejnění projektu  
8.6.2018 Dopravní spojení - plán k vyjádření
Jedná o aktuální verzi jízdních řádů, která je odladěna ze strany Poved o nepřesnosti v navazujících spojích a pod. Tuto verzi předkládáme občanům k připomínkování. Prosíme občany, aby případné připomínky zaslali elektronicky viz email mesto.mecin@iol.cz a nebo písemně na adresu města Měčín, do pátku 22.6.2018. Případné připomínky budou přeneseny na pracovníky firmy Poved.
 
8.6.2018 Návrh prodeje pozemku p.č. 224 Petrovice  
8.6.2018 Návrh prodeje části pozemku 5/2 Měčín zveřejnění  
4.6.2018 Nařízení č. 1/2018 města Klatov, kterým se zakazuje vstup do lesa
p.č. 2796/1 v k.ú. Hamry na Šumavě
 
30.5.2018 Svazek obcí Měčínsko - pozvánka + závěrečný účet  
23.5.2018 Zastupitelstvo města - pozvánka
veřejné jednání zastupitelstva se koná v pondělí 4.6.2018 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Měčín
 
21.5.2018 Dražební vyhláška č.j. 094 EX 00373/01 Radkovice  
4.5.2018 Nabídka pronájmu Kulturně společenského centra Měčín  
2.5.2018 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné  
26.4.2018 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2018 hromadný předpisný seznam  
26.4.2018 Dražební vyhláška č. 713/LIC/D1/2018 - rodinný dům Měčín čp. 13  
24.4.2018 Veřejná vyhláška Hubálek  
24.4.2018 Veřejná vyhláška Dolejš  
17.4.2018 Oznámení o zamýšleném převodu k.ú. Měčín a Třebýcina  
10.4.2018 Petice občanů Nedanic a Nedaniček - zveřejnění  
6.4.2018 Pronájem Kulturně společenského centra Měčín nabídka pronájmu
od 1.7.2018
 
27.3.2018 Cestovní doklady - informace  
26.3.2018 Veřejná vyhláška Hubálek Radek  
23.3.2018 Veřejná vyhláška Dolejš  
23.3.2018 Nebezpečný odpad - svoz odpadu
28.dubna 2018 dle přiloženého rozpisu
 
23.3.2018 Velkoobjemové kontejnery - vývoz
od 20. dubna do 21.dubna 2018
 
22.3.2018 ČEZ distribuce - přerušení el. energie 10.4.2018 Nedanice a Měčín
Nedanice čp. 21,22, 26, 27 - od 7,30 do 10,30 hodin Měčín čp. 106, 107, 112, 117, 197 - od 11,30 do 14,30 hodin
 
16.3.2018 Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ Měčín  
16.3.2018 Zveřejnění nabídky pozemků - Státní pozemkový úřad  
8.3.2018 Výzva k důslednému plnění opatření v ochraně lesa - lýkožrout smrkový  
6.3.2018 Dražební vyhláška Vítovec Milan  
2.3.2018 Plánované přerušení dodávky elektřiny Osobovy
12.3.2018 od 7.30 do 15.30 hodin Osobovy
 
20.2.2018 Veřejné jednání zastupitelstva města - pozvánka
které se koná v pondělí 5. března 2018 od 18.00 hodin
 
7.2.2018 Aktualizace č. 4 ZÚR PK  
29.1.2018 Výsledky volby prezidenta 2018 - 1. a 2. kolo Měčín  
26.1.2018 Smlouva kompostér prázdná
v příloze je k nahlédnutí nevyplněná smlouva na kompostér.
 
25.1.2018 Přeložka silnice II/117 Měčín - usnesení zastavení řízení  
17.1.2018 Oznámení o době a místě konání 2. kola volby prezidenta ČR  
16.1.2018 Kompostéry
výdej 27. ledna a 3,. února 2018, od 8.00 do 12.00 hodin v objektu bramborárny ZD Měčín
 
5.1.2018 Záměr pronájmu části pozemku p.č. 52 v Radkovicích  
2.1.2018 Osobovy - rekonstrukce stávajícího vzdušného vedení
Firma Omexom Plzeň bude provádět stavbu, která řeší rekonstrukci vzdušného vedení NN ve stávající trase v obci Osobovy.
 
28.12.2017 Oznámení o době a místě konání 1. kola volby prezidenta ČR  
20.12.2017 Žádost o vydání voličského průkazu - volby prezidenta  
20.12.2017 Cena vodného a stočného  
20.12.2017 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku Měčín 3776  
20.12.2017 Zveřejnění záměru prodeje pozemku Radkovice 19/1  
18.12.2017 Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání územního plánu Neurazy  
13.12.2017 Návrh rozpočtu na rok 2018 a Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ MŠ Měčín  
13.12.2017 Zveřejnění - nabídka pronájmu nebytových prostror Měčín čp. 43  
12.12.2017 Přeložka silnice II/117 - sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí  
6.12.2017 1. schůzka členů Okrskových volebních komisí
14. prosince 2017 od 18.00 hodin MěÚ Měčín
 
29.11.2017 Veřejné jednání zastupitelstva 11.12.2017  
28.11.2017 Volby prezidenta 2017 - počet a sídlo OkVK  
24.11.2017 Zveřejnění o zamýšleném převodu k.ú. Třebýcina p.č. 69  
24.11.2017 Zveřejnění o zamýšleném převodu k.ú. Radkovice 1415 vodní plocha  
24.11.2017 Střednědobý výhled rozpočtu Města Měčín  
20.11.2017 Prodej automobilu FORD TRANSIT 280s  
13.11.2017 Volby prezidenta 2018 - stanovení počtu členů  
9.11.2017 Dražební vyhláška - administrace insolvencí CITY TOWER  
9.11.2017 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
vydané Ministerstvem zemědělství k zpracování dřeva
 
9.11.2017 Přerušení dodávky el.energie Radkovice a Osobovy 29.11.2017
od 7,30 do 15.00 hodin
 
8.11.2017 Lampionový průvod - 17.11.2017 od 17.00 hodin
sraz v 17.00 hodin u SDH Měčín, průvod městem, posezení u ohniště, občerstvení, pro děti s lampionem párek v rohlíku a čaj zdarma.
 
8.11.2017 Měčín 24.11.2017 od 7.30 do 11.30 přerušení dodávky el. energie
ulice Dvorská a ulice Zámecká - viz. příloha
 
24.10.2017 Dražební vyhláška Měčín  
24.10.2017 Dražební vyhláška - Bíluky  
24.10.2017 Přeložka silnice II/117 Měčín - sdělení - seznámení s podklad
- sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí
 
4.10.2017 Svazek obcí Měčínsko pozvánka na veřejné jednání  
26.9.2017 Přerušení dodávky elektřiny Třebýcina 10.10.2017 od 7.30 do 16.30 hodin  
26.9.2017 Přerušení dodávky elektřiny - 13.10.2017 7.00 - 17.00 hodin
Hráz, Nedanice, Nedaničky, Třebýcina
 
19.9.2017 ČEZ DISTRIBUCE - ostranění a okleštění stromoví  
19.9.2017 Zveřejnění nabídka pronájmu nebytového prostroru kadeřnictví DPS Měčín
písemné nabídky nejpozději do 2. října 2017 do 14.00 hodin.
 
18.9.2017 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy
ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
 
12.9.2017 Přeložka silnice II/117 Měčín - oznámení zahájení územního řízení  
5.9.2017 Přeušení o plánované přerušení dodávky elektřiny
Měčín 21.09.2017 ul. Dvorská ul. Zámecká viz. příloha
 
29.8.2017 Zveřejnění - návrh na směnu pozemků Měčín  
29.8.2017 Pozvánka na jednání zastupitelstva města
které se bude konat ve středu 13. září 2017
 
29.8.2017 Zveřejnění - návrh na prodej části pozemku 3100/7 - GP  
17.8.2017 Počet a sídlo volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
konaných ve dnech 20. a 21. října 2017
 
17.8.2017 Stanovení počtu členů volebních komisí pro volby do PS Parlamentu ČR
konaných ve dnech 20. a 21. října 2017
 
17.8.2017 Doporučená opatření v ochraně lesa proti kůrovci  
15.8.2017 Dražební vyhláška  
9.8.2017 ČOV Měčín - připojení - informace
Město Měčín a ŠVaK Klatovy oznamují, že připojení k ČOV v Měčíně bude možné až 1.9.2017.
 
9.8.2017 Oznámení - výstavba nového kab.vedení NN v ulici Dvorská a Zámecká
firma oznamuje všem vlastníků a nájemcům pozemků v obci Měčín, že v červenci - říjen 2017 bude prováděna stavba, která řeší výstavbu nového kabelového vedení NN v ulici Dvorská a Zámecká SEG s.r.o.
 
9.8.2017 Informace ke zřízení a pro výstavbu kanalizační přípojky  
9.8.2017 Oznámení o zamýšleném převodu
k.ú. Nedaničky p.p.č. 518
 
9.8.2017 Zveřejnění usnesení č. 284 - návrh na prodej pozemku p.č. stav 60/2 k.ú. Bíluky  
9.8.2017 Zveřejnění usnesení č. 285 návrh odprodeje pozemku p.č. stav. 307/3 k.ú. Měčín  
9.8.2017 zveřejnění usnesení č. 283 - návrh na prodej části pozemku p.č. 3100/7 k.ú. Měčín  
9.8.2017 Rozhodnutí- Závěr zjišťovacího řízení doručovaný veřejnou vyhláškou
Přeložka silnice II/117 Měčín
 
9.8.2017 Oznámení o výkonu topografických prací
pro aktualizaci ZABAGED v roce 2017
 
9.8.2017 Přeložka silnice II/117 Měčín - zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii II
Do oznámení lze nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí http://www. cenia.cz/eia, pod kódem záměru PLK 1809. Také na Městském úřadě v Měčíně.
 
9.8.2017 Publicita technika pro IZS  
9.8.2017 Cena vodného od 1.1.2017  
9.8.2017 Územní plán - opatření obecné povahy  
9.8.2017 Změna územního plánu č. 2  
9.8.2017 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí - zveřejnění  
9.8.2017 ČEZ Distribuce - přerušení dodávky el. energie
21.8.2017 od 7.30 - 9.30 ulice Dvorská a Zámecká - viz. příloha