Město Měčín
Měčín, Farní 43
34012 Měčín,  Švihov
IČ: 255785
DIČ: CZ00255785
bankovní spojení: 0823017399/0800

telefon: 376395108 - starosta, 3,76395571 místostarosta, 376395132 Hromadová, Bendová,
fax: 376 395 132

mesto.mecin@iol.cz
www.mecin.cz

ID datové schránky: m5sbhpm

Úřední hodiny:
Po, St, 8 - 17,00

rss  | mapa serveru  | 
Czech POINT

Co je Czech POINT:

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.

V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

Výpisy z veřejných evidencí: Katastr nemovitostí Obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík

Výpisy z neveřejných evidencí: Rejstřík trestů

Město Měčín se od 2.1.2008 zapojilo do projektu „Czech POINT“. Jedná se o asistované místo pro komunikaci občana s veřejnou správou, které umožňuje zajišťovat ověřené výstupy z obchodního rejstříku, z katastru nemovitostí ČR, z živnostenského rejstříku a z Rejstříku trestů.

Uvedené výstupy vydáváme na počkání.

POSTUP PŘI VYDÁNÍ OVĚŘENÉHO VÝPISU

Před tím než půjdete na pracoviště Czech POINT, musíte znát základní údaje o subjektu, ke kterému chcete získat ověřený výstup.

Tato služba není určená k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru.

Tento ověřený výstup z rejstříku se stává veřejnou listinou a žadatel nese právní odpovědnost (např. ve vztahu k zákonu o ochraně osobních údajů) za údaje takto získané.

CO VÁM CZECH POINT NABÍZÍ ?

1. VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ

Co dostanete:

• Výpis z rejstříku trestů

• Výpis z rejstříku trestů lze vydat pouze osobě, které se výpis týká, pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit I úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

Co potřebujete vědět:

• Musíte předložit platný průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem

Kolik to bude stát:

• Kč 50 za podání žádosti

2. VÝSTUP Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Co dostanete:

• Úplný nebo částečný výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem či parcelám v jakémkoli katastrálním území v České republice

Co potřebujete vědět:

• Katastrální území a číslo Listu vlastnictví, nebo katastrální území a číslo parcely, nebo katastrální území, typ budovy a číslo popisné (evidenční)

Kolik to bude stát:

• Kč 100 za první stránku a Kč 50 za každou následující, i započatou stránku.

Pro snímky z katastrální mapy či výpis vlastnictví nemovitého majetku v České republice je třeba se obrátit na pracoviště Katastrálního úřadu.

3. VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

Co dostanete:

• Výpis z obchodního rejstříku

Co potřebujete vědět:

• identifikační číslo (IČ) podnikatele / fyzické osoby

Kolik to bude stát:

• Kč 100 za první stránku a Kč 50 za každou následující, i započatou stránku.

4. VÝPIS ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

Co dostanete:

• Výpis ze živnostenského rejstříku

Co potřebujete vědět:

• identifikační číslo (IČ) podnikatele / fyzické osoby

Kolik to bude stát:

• Kč 100 za první stránku a Kč 50 za každou následující, i započatou stránku