Město Měčín
Měčín, Farní 43
34012 Měčín,  Švihov
IČ: 255785
DIČ: CZ00255785
bankovní spojení: 0823017399/0800

telefon: 376395108 - starosta, 3,76395571 místostarosta, 376395132 Hromadová, Bendová,
fax: 376 395 132

mesto.mecin@iol.cz
www.mecin.cz

ID datové schránky: m5sbhpm

Úřední hodiny:
Po, St, 8 - 17,00

rss  | mapa serveru  | 

 
28.1.2015 žádost o poskytnutí invformace Business
investiční plán 2015
 
28.1.2015 Žádost o poskytnutí informací
k investičním plánům na rok 2015
 
28.1.2015 žádost o poskytnutí informací sle z.č. 106/1999
týkajících se veškerého úplatného i bezúplatného převodu majetku města Měčín v hodnotě 10.000,- Kč a výše a to za období jdoucí od 1.1.2012 do 22.8.2014
 
28.1.2015 Poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb.
poskytnutí informace - kopie kandidátních listin do komunálních voleb podané registračnímu úřadu podle § 21 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí.
 
28.1.2015 Žádost o poskytnutí informací dle z. č. 106/1999
o zaslání veškerých textových i grafických dokumentů - Bíluky sběrná nádrž jako protipovodňové opatření.
 
28.1.2015 Žádost o poskytnutí informací dle z.č.106/1999
poskytnutí kopií průvodní zprávy a souhrnné technické zprávy z projektové dokumentace na stavbu KSC v Měčíně
 
28.1.2015 Poskytnutí informací dle z.č. 106/1999
o poskytnutí informace, zda město má nebo nemá zpracovanou aktuálně platnou studii týkající se protipovodňových opatření a zda její zpracování někomu zadalo.
 
9.9.2014 Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. - o zaslání kopií následujících podkladů - za celé funkční období sarosty p. Stanislava Skaly
veškeré přijaté faktury, vystavené faktury, uzavřené smlouvy, usnesení Rady města, usnesení Zastupitelstva města.
 
13.8.2014 Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. - zaslání kopií dokladů o finančním plnění poskytnutých starostovi a ostatním členům zastupitelstva  
13.8.2014 Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. - o sdělení účelu a důvodu platby ve výši 510.500,- Kč dne 8.7.2013  
13.8.2014 Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. - o zaslání kopíí přijatých faktur z a právní služby advokáta....  
24.7.2014 Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. - zaslání usnesení zastupitelstva a protinabídku Ostwind  
24.7.2014 Dotaz dle zák. č. 106/1999 Sb. - kopie smluv  
24.7.2014 Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. - zaslání kopie stav. pov. ČOV - prodloužení  
16.7.2014 Dotaz dle z.č. 106/1999 - zaslání listin týkajících se fin. plnění pro Braunovou Petru  
22.1.2014 Dotaz na financování sportovních klubů v roce 2013  
15.1.2014 Dotaz na investiční plán města pro rok 2014