Město Měčín
Měčín, Farní 43
34012 Měčín,  Švihov
IČ: 255785
DIČ: CZ00255785
bankovní spojení: 0823017399/0800

telefon: 376395108 - starosta, 3,76395571 místostarosta, 376395132 Hromadová, Bendová,
fax: 376 395 132

mesto.mecin@iol.cz
www.mecin.cz

ID datové schránky: m5sbhpm

Úřední hodiny:
Po, St, 8 - 17,00

rss  | mapa serveru  | 
Myslivecké sdružení Měčín

Myslivecké sdružení Měčín

Právní forma žadatele:   z.s.

Adresa sídla: Měčín, Farní 43

IČO:       643 88 891                          

Jméno a příjmení statutárního orgánů nebo osoby oprávněné jednat a podepisovat se za žadatele:

Korčík Václav, předseda MS, Měčín, část Petrovice čp. 106, tel. 604547411