Město Měčín
Měčín, Farní 43
34012 Měčín,  Švihov
IČ: 255785
DIČ: CZ00255785
bankovní spojení: 0823017399/0800

telefon: 376395108 - starosta, 3,76395571 místostarosta, 376395132 Hromadová, Bendová,
fax: 376 395 132

mesto@mecin.cz
www.mecin.cz

ID datové schránky: m5sbhpm

Úřední hodiny:
Po, St, 8 - 17,00

rss  | mapa serveru  | 


Úřední deska


 vyvěšeno*  dokument bude sejmuto**
 14.3.2019  Záměr prodeje pozemku st.p.č. 92 k.ú. Radkovice 14.5.2019 
 14.3.2019  Záměr prodeje pozemku p.č. stav. 47 k.ú. Bíluky 14.5.2019 
 14.3.2019  Záměr prodeje pozemku stav. p.č. 161 v k.ú. Měčín 14.5.2019 
 12.3.2019  Oznámení o zamýšleném převodu Třebýcina p.č. 385/67 15.6.2019 
 7.3.2019  Svoz nebezpečného odpadu 28.4.2019 
 7.3.2019  Dražební vyhláška Měčín Zámecká čp. 74 17.4.2019 
 7.3.2019  Velkoobjemový odpad 14.4.2019 
 19.2.2019  Zápis dětí k povinné školní docházce 8.4.2019 
 4.1.2019  Rozpočet města na rok 2019, včetně p.o. ZŠ MŠ Měčín 31.12.2019 
 4.1.2019  Střednědobý výhled rozpočtu města do roku 2021 včetně p.o. ZŠ MŠ Měčín 31.12.2019 
 28.11.2018  Les - kůrovec - informace Krajského úřadu Plzeňského kraje 30.4.2019 
 10.9.2018  Plánovaná odstávka el. energie Radkovice 12.9.2019 
 22.2.2018  Rozpočtové opatření 1/2018 0.0.0000 
 2.8.2017  Rozpočtové opatření č. 6/2017 schválené radou 24.07.2017 0.0.0000 
 12.6.2017  Rozpočtové opatření č. 5/2017 schválené radou dne 5.6.2017 0.0.0000 
 28.2.2017  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné fin. výpomoci Hora Václav 28.2.2020 
 13.2.2017  Rozpočtové opatření č. 1/2017 0.0.0000 
 30.6.2015  Usnesení zastupitelstva č. 6 z 22.6.2015 30.12.2020 
 0.0.0000  Usnesení zastupitelstva č. 3 - 9.3.2015 0.0.0000 
 0.0.0000  Územní plán Měčín změna č. 3 - opatření obecné povahy 0.0.0000 
archiv dokumentů
*   Datum vyvěšení na klasické úřední desce
** Datum, kdy bude možné dokument sejmout z klasické úřední desky