Město Měčín
Měčín, Farní 43
34012 Měčín,  Švihov

telefon: 376 395 108, 376395132
fax: 376 395 132

mesto.mecin@iol.cz
www.mecin.cz

ID datové schránky: m5sbhpm

Úřední hodiny:
Po, St, 8 - 17,00

rss  | mapa serveru  | 


Úřední deska


 vyvěšeno*  dokument bude sejmuto**
 14.6.2017  Oznámení o zamýšleném převodu 20.9.2017 
 12.6.2017  Rozpočtové opatření č. 5/2017 schválené radou dne 5.6.2017 0.0.0000 
 19.5.2017  Řád veřejného pohřebiště města Měčín 19.7.2017 
 17.5.2017  Veřejná vyhláška Plzeňského kraje - Aktualizace č. 2 ZÚR PK 30.6.2017 
 10.5.2017  rozpočtové opatření č. 4/2017 31.12.2017 
 10.5.2017  Střednědobý výhled města Měčín 2017 - 2020 10.12.2017 
 10.5.2017  zveřejnění usnesení č. 283 - návrh na prodej části pozemku p.č. 3100/7 k.ú. Měčín 10.8.2017 
 10.5.2017  Zveřejnění usnesení č. 285 návrh odprodeje pozemku p.č. stav. 307/3 k.ú. Měčín 10.8.2017 
 10.5.2017  zveřejnění usnesení č. 284 - návrh na prodej pozemkuz p.č. stav 60/2 k.ú. Bíluky 10.8.2017 
 24.4.2017  Veřejně prospěsné práce - publicita projektu 24.7.2017 
 12.4.2017  Rozpočtové opatření č. 3/2017 31.12.2017 
 16.3.2017  rozpočtové opatření č. 2/2017 31.12.2017 
 28.2.2017  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné fin. výpomoci Hora Václav 28.2.2020 
 13.2.2017  Rozpočtové opatření č. 1/2017 0.0.0000 
 23.9.2016  ČOV - Stavba povolena 26.9.2017 
 17.5.2016  Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné 0.0.0000 
 16.12.2015  Usnesení zastupitelstva č. 8 z 14.12.2015 31.12.2018 
 8.12.2015  Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí - zveřejnění 31.12.2023 
 30.6.2015  Usnesení zastupitelstva č. 6 z 22.6.2015 30.12.2020 
 0.0.0000  ČOV oznámení dle §15 odst l zákona č. 309/2006 Sb. zahájení prací 26.9.2017 
 0.0.0000  Usnesení zastupitelstva č. 3 - 9.3.2015 0.0.0000 
archiv dokumentů
*   Datum vyvěšení na klasické úřední desce
** Datum, kdy bude možné dokument sejmout z klasické úřední desky