Město Měčín
Měčín, Farní 43
34012 Měčín,  Švihov
IČ: 255785
DIČ: CZ00255785
bankovní spojení: 0823017399/0800

telefon: 376395108 - starosta, 3,76395571 místostarosta, 376395132 Hromadová, Bendová,
fax: 376 395 132

mesto.mecin@iol.cz
www.mecin.cz

ID datové schránky: m5sbhpm

Úřední hodiny:
Po, St, 8 - 17,00

rss  | mapa serveru  | 


Úřední deska


 vyvěšeno*  dokument bude sejmuto**
 21.5.2018  Dražební vyhláška č.j. 094 EX 00373/01 Radkovice 7.6.2018 
 18.5.2018  Závěrečný účet města Měčín 2018 5.6.2018 
 4.5.2018  Nabídka pronájmu Kulturně společenského centra Měčín 25.5.2018 
 2.5.2018  Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné 30.5.2018 
 26.4.2018  Dražební vyhláška č. 713/LIC/D1/2018 - rodinný dům Měčín čp. 13 26.5.2018 
 26.4.2018  Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2018 hromadný předpisný seznam 26.5.2018 
 17.4.2018  Oznámení o zamýšleném převodu k.ú. Měčín a Třebýcina 18.7.2018 
 8.3.2018  Výzva k důslednému plnění opatření v ochraně lesa - lýkožrout smrkový 30.9.2018 
 22.2.2018  Rozpočtové opatření 1/2018 0.0.0000 
 18.12.2017  Obecně závazná vyhláška 2/2017 o poplatku za komunální odpad 31.12.2018 
 2.8.2017  Rozpočtové opatření č. 6/2017 schválené radou 24.07.2017 0.0.0000 
 12.6.2017  Rozpočtové opatření č. 5/2017 schválené radou dne 5.6.2017 0.0.0000 
 28.2.2017  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné fin. výpomoci Hora Václav 28.2.2020 
 13.2.2017  Rozpočtové opatření č. 1/2017 0.0.0000 
 16.12.2015  Usnesení zastupitelstva č. 8 z 14.12.2015 31.12.2018 
 30.6.2015  Usnesení zastupitelstva č. 6 z 22.6.2015 30.12.2020 
 0.0.0000  Usnesení zastupitelstva č. 3 - 9.3.2015 0.0.0000 
archiv dokumentů
*   Datum vyvěšení na klasické úřední desce
** Datum, kdy bude možné dokument sejmout z klasické úřední desky