Město Měčín
Měčín, Farní 43
34012 Měčín,  Švihov
IČ: 255785
DIČ: CZ00255785
bankovní spojení: 0823017399/0800

telefon: 376395108 - starosta, 3,76395571 místostarosta, 376395132 Hromadová, Bendová,
fax: 376 395 132

mesto.mecin@iol.cz
www.mecin.cz

ID datové schránky: m5sbhpm

Úřední hodiny:
Po, St, 8 - 17,00

rss  | mapa serveru  | 


Úřední deska


 vyvěšeno*  dokument bude sejmuto**
 11.7.2018  Rozpočtové opatření č. 6/2018 schválené radou 25.6.18 31.7.2018 
 10.7.2018  Volby do zastupitelstev obcí říjen 2018 31.8.2018 
 20.6.2018  Veřejné prospěšné práce zveřejnění projektu 20.9.2018 
 19.6.2018  Řád veřejného pohřebiště Měčín 19.7.2018 
 8.6.2018  Návrh prodeje části pozemku 5/2 Měčín zveřejnění 8.9.2018 
 8.6.2018  Návrh prodeje pozemku p.č. 224 Petrovice 8.9.2018 
 17.4.2018  Oznámení o zamýšleném převodu k.ú. Měčín a Třebýcina 18.7.2018 
 8.3.2018  Výzva k důslednému plnění opatření v ochraně lesa - lýkožrout smrkový 30.9.2018 
 22.2.2018  Rozpočtové opatření 1/2018 0.0.0000 
 18.12.2017  Obecně závazná vyhláška 2/2017 o poplatku za komunální odpad 31.12.2018 
 2.8.2017  Rozpočtové opatření č. 6/2017 schválené radou 24.07.2017 0.0.0000 
 12.6.2017  Rozpočtové opatření č. 5/2017 schválené radou dne 5.6.2017 0.0.0000 
 28.2.2017  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné fin. výpomoci Hora Václav 28.2.2020 
 13.2.2017  Rozpočtové opatření č. 1/2017 0.0.0000 
 16.12.2015  Usnesení zastupitelstva č. 8 z 14.12.2015 31.12.2018 
 30.6.2015  Usnesení zastupitelstva č. 6 z 22.6.2015 30.12.2020 
 0.0.0000  Usnesení zastupitelstva č. 3 - 9.3.2015 0.0.0000 
archiv dokumentů
*   Datum vyvěšení na klasické úřední desce
** Datum, kdy bude možné dokument sejmout z klasické úřední desky