Město Měčín
Měčín, Farní 43
34012 Měčín,  Švihov
IČ: 255785
DIČ: CZ00255785
bankovní spojení: 0823017399/0800

telefon: 376395108 - starosta, 3,76395571 místostarosta, 376395132 Hromadová, Bendová,
fax: 376 395 132

mesto@mecin.cz
www.mecin.cz

ID datové schránky: m5sbhpm

Úřední hodiny:
Po, St, 8 - 17,00

rss  | mapa serveru  | 

 
19.6.2018 Řád veřejného pohřebiště Měčín  
8.6.2018 Obecně závazná vyhláška č. 1/2018
o místním poplatku ze psů
 
8.6.2018 Obecně závazná vyhláška 2/2018
o místním poplatku ze vstupného
 
8.6.2018 Obecně závazná vyhláška č. 3/2018
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 
8.6.2018 Obecně závazná vyhláška č. 6/2018
kterou se ruší OZV č. 1/2006, Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuije větší počet lidí
 
8.6.2018 Obecně závazná vyhláška 5/2018
kterou se stanoví část společného školského obvodu základní a mateřské školy
 
8.6.2018 Obecně závazná vyhláška č. 4/2018
o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
 
18.12.2017 Obecně závazná vyhláška 2/2017 o poplatku za komunální odpad  
28.7.2017 seznam platných vyhlášek k 25.7.2017  
19.5.2017 Řád veřejného pohřebiště města Měčín  
10.2.2017 Obecně závazná vyhláška 1/2017
kterou se ruší OZV č. 1/2002 Řád veřejného pohřebiště a OZV č. 5/2003 o místním poplatku za provozovaný hrací přístroj
 
21.12.2016 Obecně závazná vyhláška 2/2016
poplatek za odpady
 
21.12.2016 Obecně závazná vyhláška č. 1/2016
systém sběru odpadů
 
17.3.2015 Vyhláška 1/2015
kterou se stanoví rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů
 
8.9.2014 Rozhodnutí - Zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace  
8.9.2014 OZV č. 1/2014 O vedení technické mapy obce  
19.6.2014 Evidence vyhlášek k 31.5.2014  
0.0.0000 Požární řád města Měčín  
0.0.0000 Obecně závazná vyhláška č. 2/2004
o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
 
0.0.0000 Ceník
Zveřejňování inzerátů v Měčínských novinách
 
0.0.0000 obecně závazná vyhláška č. 1/2013
O poplatku za komunální odpad
 
0.0.0000 Obecně závazná vyhláška č. 1/2008
O stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí
 
0.0.0000 Řád veřejného pohřebiště Města Měčín  
0.0.0000 Sazebník úhrad za poskytování informací  
0.0.0000 Obecně závazná vyhláška č. 1/2006
Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.
 
0.0.0000 Obecně závazná vyhláška č. 4/2003
O místních poplatcích
 
0.0.0000 OZV č. 2/2001
Nakládání s komunálním a se stavebním odpadem na území Města Měčín a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadu
 
0.0.0000 Nařízení Rady Města Měčín č. 1/2004
o zákazu některých druhů paliv pro malé zdroje znečišťování