Město Měčín
Měčín, Farní 43
34012 Měčín,  Švihov
IČ: 255785
DIČ: CZ00255785
bankovní spojení: 0823017399/0800

telefon: 376395108 - starosta, 3,76395571 místostarosta, 376395132 Hromadová, Bendová,
fax: 376 395 132

mesto.mecin@iol.cz
www.mecin.cz

ID datové schránky: m5sbhpm

Úřední hodiny:
Po, St, 8 - 17,00

rss  | mapa serveru  | 
Výroční zpráva za rok 2013

1. žádost firmy Rental Dealing - požadavek zaslání kopií za celé funkční období starosty p. Skaly veškeré dary, veškeré půjčky, informace o nákupu a prodeji nemovitostí, dotace. Rohodnutím odloženo

2. žádost občanského sdružení Greenwatch -požadavek zaslání kopií podkladů za celé funkční období starosty p. Skaly veškeré přijaté faktury, vystavené faktury, uzavřené smlouvy, usnesení rady a zastupitelstva - Rozhodnutím odloženoVýroční zpráva za rok 2013.PDF