Město Měčín
Měčín, Farní 43
34012 Měčín,  Švihov
IČ: 255785
DIČ: CZ00255785
bankovní spojení: 0823017399/0800

telefon: 376395108 - starosta, 3,76395571 místostarosta, 376395132 Hromadová, Bendová,
fax: 376 395 132

mesto.mecin@iol.cz
www.mecin.cz

ID datové schránky: m5sbhpm

Úřední hodiny:
Po, St, 8 - 17,00

rss  | mapa serveru  | Město Měčín (dále jen město) vzniklo jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a 2 zákona č. 367/1990 Sb. *), o obcích, v platném znění ke dni 23.11.1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. C) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním města je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony zejména hlava sedmá Ústavy ČR, a § 35 – 66 zák. č. 128/2000 Sb., v platném znění o obcích.

*) Zákon č. 367/1990 Sb., o obcích byl zrušen novým zákonem o obcích č. 128/2000 Sb.


Předsednictvo ČNR na návrh vlády ČR stanovilo 4. června 1992 svým usnesením podle § 2 odst. 2 zákona ČNR č. 367/90 Sb. o obcích, že obec Měčín se stává městem se všemi právy a povinnostmi, které městům náležejí.