Město Měčín
Měčín, Farní 43
34012 Měčín,  Švihov
IČ: 255785
DIČ: CZ00255785
bankovní spojení: 0823017399/0800

telefon: 376395108 - starosta, 3,76395571 místostarosta, 376395132 Hromadová, Bendová,
fax: 376 395 132

mesto@mecin.cz
www.mecin.cz

ID datové schránky: m5sbhpm

Úřední hodiny:
Po, St, 8 - 17,00

rss  | mapa serveru  | 


Mapa serveru


  Městský úřad

  oznámení - informace

  Základní informace

  Povinné informace

  Název

  Důvod a způsob založení

  Organizační struktura

  Kontaktní spojení

  Bankovní spojení

  IČO

  DIČ

  Dokumenty, Rozpočet, rozpočtová opatření

  Žádosti o informace

  Příjem žádostí a dalších podání

  Opravné prostředky

  Formuláře

  Popisy postupů - návody pro řešení životních situa

  Předpisy

  Úhrady za poskytování informací

  Licenční smlouvy

  Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

  Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu

  Poskytnuté informace dle z.č. 106/1999 Sb.

  Veřejnoprávní smlouvy dle zákona 250/2000 Sb.

  Usnesení MZ

  Vyhlášky města

  Seznam organizací

  Úřední deska

  ePodatelna

  GDPR - ochrana osobních údajů

  Rozpočet města, rozpočtová opatření

  Územní plán města

  Závěrečný účet Města Měčín

  Závěrečný účet Svazku obcí MĚČÍNSKO

  Základní škola a Mateřská škola Měčín, p.o.

  Pasport komunikací
  O městě

  Aktuality

  Kroniky

  Kronika Měčína

  Kronika Petrovic

  Kronika Třebýciny

  Kronika Nedanic

  Historie

  Historie města Měčín

  Měčínský zámek

  Kostel sv. Mikuláše

  Historická fotomapa

  Současnost

  Místní části

  Statistická data
  ZŠ a MŠ Měčín
  Městská knihovna
  Svazek obcí Měčínsko
  Spolky

  Myslivecké sdružení Měčín

  Myslivecké sdružení Nedanice

  Český zahrádkářský svaz Měčín

  Český svaz včelařů Měčín

  Sbor dobrovolných hasičů Měčín

  Sbor dobrovolných hasičů Petrovice

  Sbor dobrovolných hasičů Bíluky

  Sbor doborovolných hasičů Radkovice

  Sbor dobrovolných hasičů Nedanice

  Sbor dobrovolných hasičů Třebýcina
  Oblastní charita
  Sokol Měčín
  Turistické informace

  Turistům

  

  

  Cyklistům

  Kam se u nás podívat
  Venkov. kom. škola Měčínsko z.s.
  Muzeum hraček
  Farnost Švihov
  Měčínské noviny
  ČOV Měčín
  Mikroregion Měčínsko
  Jsme členy

  MAS Pošumaví

  Svaz měst a obcí

  Sdružení místních samospráv
  Služby, prodejny, lékárna, pošta, lékař

  Prodejna potravin COOP

  Prodejna potravin ,,BALA"

  Pošta - provozní doba

  Lékárna - provozní doba

  MUDr. Horn Miroslav, praktický lékař pro dospělé

  Kadeřnictví Měčín - Duchková Ilona

  Kadeřnictví Měčín - Hejduková Jana
  Nabídky práce v regionu
  Fotogalerie
  Hlášení místního rozhlasu
  Doprava - spoje

  Autobusové spojení, Klatovy, Petrovice, Měčín, Kbe

  Autobusové spojení, Plzeň, Přeštice, Měčín, Petrov

  Autobusové spojení,Klatovy, Měčín, Radkovice, Petr

  Vlakové spojení, Plzeň,Klatovy, Žel. Ruda
  Dopravní zpravodajství
  Práva občanů obce
  CzechPOINT
  Praktické odkazy