Město Měčín
Měčín, Farní 43
34012 Měčín,  Švihov

telefon: 376395108 - starosta, 376395132 Hromadová, Bendová
fax: 376 395 132

mesto.mecin@iol.cz
www.mecin.cz

ID datové schránky: m5sbhpm

Úřední hodiny:
Po, St, 8 - 17,00

rss  | mapa serveru  | 
   Město Měčín oznamuje

12.7.2017
Oznámení - výstavba nového kab.vedení NN v ulici Dvorská a Zámecká
firma oznamuje všem vlastníků a nájemcům pozemků v obci Měčín, že v červenci - říjen 2017 bude prováděna stavba, která řeší výstavbu nového kabelového vedení NN v ulici Dvorská a Zámecká SEG s.r.o. ...
7.7.2017
Knihovna Měčín - dovolená
...
3.7.2017
Dražební vyhláška - Malechov č.p. 35
...
3.7.2017
Informace ke zřízení a pro výstavbu kanalizační přípojky
...
14.6.2017
Program letního kina Měčín - léto 2017
...
14.6.2017
Oznámení o zamýšleném převodu
k.ú. Nedaničky p.p.č. 518 ...
12.6.2017
Červnový koncert
instrumentální soubor Orchestrion a pěvecký sbor ZŠ MŠ Měčín ...
7.6.2017
Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se koná 14.6.2017 od 18.00 hodin
...
17.5.2017
Veřejná vyhláška Plzeňského kraje - Aktualizace č. 2 ZÚR PK
...
12.5.2017
ANKETA - lom Nedaničky - pro obce Nedanice, Nedaničky, Třebýcina, Hráz
...
10.5.2017
zveřejnění usnesení č. 284 - návrh na prodej pozemkuz p.č. stav 60/2 k.ú. Bíluky
...
10.5.2017
Zveřejnění usnesení č. 285 návrh odprodeje pozemku p.č. stav. 307/3 k.ú. Měčín
...
10.5.2017
zveřejnění usnesení č. 283 - návrh na prodej části pozemku p.č. 3100/7 k.ú. Měčín
...
3.5.2017
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné
...
2.5.2017
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí za rok 2017
...
24.4.2017
Veřejně prospěsné práce - publicita projektu
...
20.4.2017
Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva Města Měčín
které se koná ve středu 3. května 2017 od 18.00 hodin v klubovně SDH v Nedanicích. ...
11.4.2017
celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů
částečné - voda odpadní ...
6.4.2017
zveřejnění pronájem nebytových prostor
...
27.3.2017
Vyrozumění a výzva
v řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy - změna č. 2 územního plánu Města Měčín vydaného dne 25.3.2010 ...
23.3.2017
Pronájem Kulturně společenského centra Měčín
Město Měčín nabízí pronájem Kulturně společenského centra Měčín. Písemné nabídky doručte na Městský úřad v Měčíně nejpozději do 5. dubna 2017 do 14.00 hodin. ...
22.3.2017
Kadeřnictví Hejduková Jana
provozovna Měčín, Farní 43 v budově úřadu pondělí 16.00 - 20.00 pátek 11.00 - 18.00 hodin ...
21.3.2017
Nebezpečný odpad
svoz bude v sobotu 22.4.2017 dle rozpisu ...
21.3.2017
Velkoobjemové kontejnery
budou přistaveny do obcí dle rozpisu od 7.4 do 8.4.2017 ...
15.3.2017
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny Měčín
Dne 3.4.2017 od 7.30 do 9.30 hodin, ulice V Konci čp. 8,9,50,61, 83,84,109,140,176,204 bez ulice 49,86 ...
15.3.2017
Zápis do ZŠ Měčín
...
8.3.2017
Rozhodnutí- Závěr zjišťovacího řízení doručovaný veřejnou vyhláškou
Přeložka silnice II/117 Měčín ...
6.3.2017
NA FLÁMU - divadlo ve Kbele
divadelní soubor B. Němcové uvádí hru Na flámu Hospůdka na návsi Kbel 1.4.2017 od 19.00 hodin ...
6.3.2017
Oznámení o výkonu topografických prací
pro aktualizaci ZABAGED v roce 2017 ...
27.2.2017
Přerušení dodávky el. energie Nedanice
16.3.2017 od 8.00 do 15.00 hodin ...
19.2.2017
Dražba elektronická 30.3.2017 Radkovice Havlíková Vlasta
...
19.2.2017
Opatření obecné povazy veřejná vyhláška PK - bobr
...
3.2.2017
Ordinace praktického lékaře MUDr. Horna - oznámení
MUDr. Horn oznamuje, že od pondělí 6. února do 10. února bude mít dovolenou. Zatupovat bude MUDr. Klouda a to v pondělí a ve středu od 11 do 13.00 hodin. ...
30.1.2017
Přeložka silnice II/117 Měčín - zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii II
Do oznámení lze nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí http://www. cenia.cz/eia, pod kódem záměru PLK 1809. Také na Městském úřadě v Měčíně. ...
25.1.2017
Veřejné jednání zastupitelstva města Měčín
které se koná 6.2.2017 od 16.00 hodin ...
13.1.2017
Výzva - Návrh opatření obecné povahy - bobr
...
3.1.2017
Publicita akce - Technika pro IZS - SC 1.3
...
31.12.2016
Novoroční vyšlap
...
21.12.2016
Návrh prodeje - výpis usnesení zatupiteltsva z 19.12.2016 usnesení č. 245
p.č. 196/7 k.ú. Nedanice ...
21.12.2016
cena vodného od 1.1.2017
...
21.12.2016
Obecně závazná vyhláška
o poplatku za komunální odpad ...
21.12.2016
Obecně závazná vyhláška
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpade na území města Měčín ...
7.12.2016
Veřejné jednání zastupitelstva města
které se koná v pondělí 19.12.2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Měčín ...
1.12.2016
Rozpočet města na rok 2017 návrh
...
24.11.2016
Změny v linkové dopravě od 11.12.2016
Na lince 432081 přibyde dopolední spoj, který pojede v pondělí a středu v 10:35 z Klatov přes Ostřetice, Petrovičky do Měčína (příjezd 11:08). Na této lince zároveň pojede spoj 2 pouze z Měčína, nikoli již z Kbelu (0 cestujících). Na lince 432080 pak přibyde dopolední spoj, jenž pojede v pondělí a středu. Autobus bude odjíždět z Měčína v 11:25 a pojede přes Nedaničky, Předslav, Otín a Točník do Klatov (příjezd 11:55). ...
16.11.2016
Uzavírka silnice - objížďka
...
16.11.2016
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny Nedanice, Nedaničky
7.12.2016, od 7.30 do 15.30 hodin ...
19.10.2016
Výběrové řízení s následnou aukcí - Měčín E 11
...
29.9.2016
Výběrové řízení s následnou aukcí p.č. p. 1064/2 k.ú. Nedanice
...
26.9.2016
Zveřejnění usnesení č. 220 - návrh na směnu pozemků Měčín
...
26.9.2016
Výpis usnesení č. 214 - návrh odprodeje pozemku k.ú. Třebýcina - Hráz
...
23.9.2016
ČOV - Stavba povolena
...
23.9.2016
ČOV oznámení dle §15 odst l zákona č. 309/2006 Sb. zahájení prací
...
22.9.2016
Oznámení o době a místu konání voleb
...
9.9.2016
Pozvánka na jednání zastupitelstva
které se koná v pondělí 19.9.2016 ...
7.9.2016
Přerušení dodávky el. energie Petrovice
7.10.2016 od 8.00 do 11.00 hodin ...
7.9.2016
Přerušení dodávky el. energie Nedanice
3.10.2016 od 10.00 do 12.00 hodin ...
7.9.2016
Přeuršení dodávky el. energie Hráz
6.10.2016 od 7.30 do 15.00 hodin ...
7.9.2016
Přerušení dodávky el. proudu Třebýcina
3.10.2016 od 7.30 - 9.30 ...
6.9.2016
Oznámení o zamýšleném převodu p.č. 1440/5
...
5.9.2016
Nabídka pronájmu nebytových prostor Měčín čp.3
bývalá prodejna U Boříků ...
22.8.2016
Pozvánka na 2. kontrolní den ke studii odtokových poměrů
v k.ú. Nedanice, Nedaničky, Třebýcina, Předslav, Měcholupy u Předslavi, Makov, Kroměždice a Myslovice, dne 1.9.2016 od 9.00 do 11.00 hodin SPÚ Klatovy, Čapkova 127/5 jednací místnost č. 107 ...
22.8.2016
Počet a sídlo volebních okrsků
pro volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů, konané ve dnech 7. a 8. října 2016 ...
18.8.2016
Přerušení dodávky el. proudu Nedanice, Nedaničky
23.9.2016, od 7.30 do 17.30 hodin. ...
8.8.2016
Stanovení počtu členů volebních komisí
...
3.8.2016
Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Němčice
...
26.7.2016
Zveřejnění nabídka pronájmu divadelní scény Měčín
...
12.7.2016
Dražební vyhláška - usnesení o nařáízení elektronického dražebního jednání
Vlasta Havlíková - pozemky k.ú. Radkovice ...
1.7.2016
Přerušení dodávky el. proudu Osobovy 20.7.2016, od 7.30 do 10.30 hodin
...
29.6.2016
Uzavření Městského úřad Měčín v pondělí 4.7.2016
Oznámení - Městský úřad Měčín bude v pondělí 4.7.2016 z provozních důvodů uzavřen. ...
23.6.2016
Územní plán Měčín změna č. 2 - opatření obecné povahy
...
23.6.2016
Zveřejnění usnesení zastupitelstva města ze dne 22.6.2016
návrh na odprodej části pozemku p.č. 3007/11 k.ú. Měčín - hřiště ...
22.6.2016
Změna územního plánu č. 2
...
14.6.2016
zveřejnění - nabídka pronájmu nebytových prostor Měčín bývalé kadeřnictví
...
13.6.2016
Pozvánka - veřejné jednání zastupitelstva 22.6.2016
...
13.6.2016
Dražební vyhláška
po zemřelém Pavlu Veselém, pozemky Radkovice ...
13.6.2016
Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání 30.6.2016
Jana Šebestová, Hráz 15 ...
7.6.2016
Výpis usnesení zastupitelstva č. 196 - záměr prodeje pozemků v obci Hráz, k.ú. Třebýcina
...
7.6.2016
Výpis usnesení zastupitelstva č. 200 - záměr prodeje p.č. 3821 k.ú. Měčín
...
7.6.2016
výpis usnesení zastupitelstva č. 195 záměr prodeje p.č. 3101/1 k.ú.Měčín
...
7.6.2016
Výpis usnesení zastupitelstva záměr prodeje bytového domu čp, 207 Měčín
...
7.6.2016
Zásady prodeje pozemků ve vlastnictví města Měčín
...
1.6.2016
opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03
...
23.5.2016
Pozvánka - veřejné jednání zastupitelstva města
které se koná v pondělí 6. června od 18.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Měčíně ...
20.5.2016
zveřejnění záměru prodeje budovy čp. 207 Měčín
...
18.5.2016
Přerušení dodávky el. energie - Měčín
16.6.2016 od 7.30 do 14.30 hodin ...
18.5.2016
Přerušení dodávky el. energie - Bíluky
16.6.2016 od 9.00 do 11.00 hodin ...
9.5.2016
Dražební vyhláška p.č. 1083 k.ú. Bíluky
...
4.5.2016
Územní rozhodnutí o umístění stavby
Měčín - VOD5C W1016 LO P-KTMEC OK - nová optická přípojka sítě elektronické komunikace stávající vysílač BTSKR MEC, MCIN:BS ...
4.5.2016
Cestování s dětmi do zahraničí
...
2.5.2016
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné
podle cenových předpisů pro vodné a stočné ...
26.4.2016
Veřejně prospěšné práce - publicita k projektu
...
16.3.2016
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání
Měčín - nová optická přípojka sítě elektronické komunikace stávající vysílač 12.4.2016 od 9.00 hodin se schůzkou pozvaných na pozemku p.č. 3007/4 - na rohu ZŠ ...
14.3.2016
Veřejná vyhláška - oznámení o veřejném projednání
návrh změny č. 2 územního plánu Měčín ...
14.3.2016
zveřejnění - návrh na odprodej pozemku p.č. 3778 v k.ú. Měčín
...
14.3.2016
Zveřejnění - návrh na odprodej pozemku p.č. 3703 v k.ú. Měčín
...
14.3.2016
Zveřejnění - Směna pozemků k.ú. Třebýcina místní část Hráz
dle GP 137-1683/2016 ...
19.1.2016
Zveřejnění - nabídka pronájmu KSC Měčín
Nabídky na pronájem kulturně společenského centra včetně sálu doručte na MěÚ v Měčíně nejpozději do 27.2.2016. ...
16.12.2015
zveřejnění odpodeje pozemku 2153/9 k.ú. Petrovice -usnesení č. 144
...
16.12.2015
zveřejnění prodej pozemku 2183/6 Petrovice - usnesení č. 145
...
16.12.2015
zveřejnění odprodej části pozemku 3007/11 Měčín usnesení 146
...
16.12.2015
zveřejnění - prodej pozemků Osobovy usnesení č. 136
...
10.12.2015
Zveřejnění - nabídka pronájmu nebytových prostor
...
8.12.2015
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí - zveřejnění
...
22.9.2015
Výpis usnesení z 7. jednání zastupitelstva z 21.9.2015
pozemky Nedaničky ...
30.6.2015
Návrh prodeje pozemků Petrovice - Bíluky
...

24.7.2017
Hlášení - kino a Atlas
Město Měčín zve občany na další promítání v Měčíně v letní divadelní scéně. V sobotu 29. července bude promítán film Kobry a užovky. Vstupné 80,- Kč. Začátek promítání od 21hodin 30 minut. ...
7.7.2017
Knihovna Měčín - dovolená 2017
...
28.6.2017
Usnesení zastupitelstva č. 16. ze dne 14.6.2017
...
14.6.2017
Hlášení 14.6.2017
pozvánka na veřejné zastupitelstvo 14.6.17 od 18.00 hodin ŠVaK - nepoteče 15.6.17 od 7.00 do 12.00 voda Měčín ulice Farní a Školní od Večerky k Bistru a od úřadu ke COOP. ...
12.6.2017
Rozpočtové opatření č. 5/2017 schválené radou dne 5.6.2017
...
31.5.2017
Měčínské noviny 2/2017
V přiloženém souboru naleznete Měčínské ...
19.5.2017
Řád veřejného pohřebiště města Měčín
...
17.5.2017
usnesení zastupitelstva č. 15 z 3.května 2017
...
11.5.2017
Hlášení 11 a 12. května Petrovice
Sbor dobrovolných hasičů Petrovice zve všechny své členy a příznivce na členskou schůzi, která se bude konat v pátek 12.5. od 20:30 hodin v klubovně SDH. Všichni, kdo mají zájem pomoci se zajištěním a organizací oslav 125 výročí založení SDH Petrovice jsou srdečně vítáni.“ ...
10.5.2017
rozpočtové opatření č. 4/2017
...
10.5.2017
Střednědobý výhled města Měčín 2017 - 2020
...
26.4.2017
hlášení rozhlasu 26.4.2017
pálení čarodějnic, fotbal, zastupitelstvo, zápis do MŠ ...
19.4.2017
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2016 - 2020
...
19.4.2017
Závěrečný účet města za rok 2016
...